Testosterón počas tehotenstva. Androgény: ich tvorba a metabolizmus počas normálneho tehotenstva. Hyperandrogenizmus počas tehotenstva. "Mužské" hormóny počas tehotenstva.

Testosterón počas tehotenstva. Androgény: ich tvorba a metabolizmus počas normálneho tehotenstva. Hyperandrogenizmus počas tehotenstva. "Mužské" hormóny počas tehotenstva.

Zhrnutie článku

Napriek zvýšeniu koncentrácie celkových a voľných androgénov u tehotných žien väčšina žien a ich dojčiat nie je virilizovaná. Štyri faktory, ktoré môžu chrániť pred virilizáciou, sú: vysoké sérové ​​koncentrácie SHBG, účinok progesterónu na androgénne receptory, účinky progesterónu na aktiváciu androgénu v cieľových tkanivách a placentárna aromatizácia androgénov. (Pozri „Ochranné mechanizmy proti virilizácii matky a plodu“).

Hladina androgénov v krvi tehotných žien

Počas normálneho tehotenstva sa sérová koncentrácia niektorých, ale nie všetkých, androgénov zvyšuje.

Testosterón počas tehotenstva („mužský“ hormón počas tehotenstva)

Celkové hladiny testosterónu sa počas tehotenstva postupne zvyšujú. Tento účinok je spôsobený predovšetkým postupným estrogénom indukovaným zvýšením koncentrácie proteínov viažucich pohlavné hormóny v sére (SHBG). K zvýšeniu koncentrácie testosterónu počas normálneho tehotenstva dochádza už 15 dní po dosiahnutí maximálnej hladiny LH, pravdepodobne kvôli jeho produkcii vo väčšej miere vaječníkmi ako nadobličiek..

Existuje niekoľko štúdií o produkcii a rozklade androgénov u zdravých tehotných žien. V jednej z nich sa pri skúmaní piatich tehotných žien zistilo, že miera produkcie testosterónu a dihydrotestosterónu u tehotných a ne tehotných žien sa zhoduje. Konverzia testosterónu na dihydrotestosterón a metabolický klírens týchto hormónov počas tehotenstva však boli nižšie, čo sa dá očakávať so zvýšenou koncentráciou v sére SHBG..

V inej štúdii, ktorá zahŕňala vyšetrenie 1343 žien so singletónovým tehotenstvom, bola zistená nižšia hladina androgénov u žien starších ako 30 rokov a viacpočetných (dvoch alebo viacerých pôrodov). Zatiaľ čo fajčenie bolo spojené s vyššou hladinou androgénov v prvej polovici tehotenstva v porovnaní s mladšími ženami, nullipárnymi a nefajčiarskymi ženami..

Počas tehotenstva je koncentrácia testosterónu v sére trikrát až štyrikrát vyššia ako v sére pupočníkovej krvi. Koncentrácia testosterónu v krvi tehotnej ženy sa môže pohybovať od 100 do 140 ng / dl (od 3,5 do 4,8 nmol / l) a v pupočníkovej krvi je priemerná hodnota 33,5 ng / ml (1,2 nmol / l)..

Testosterón zadarmo počas tehotenstva

Koncentrácia voľného testosterónu v sére počas tehotenstva sa mierne líši až do tretieho trimestra, keď sa zvyšuje približne dvakrát. Toto zvýšenie koncentrácie voľného testosterónu sa nedá vysvetliť zmenou koncentrácie SHBG a pravdepodobne môže byť výsledkom zvýšenia produkcie testosterónu. Zdroj zvýšenej produkcie testosterónu v tejto situácii nie je známy. Jedným z možných dôvodov je to, že ľudský choriónový gonadotropín (hCG) môže stimulovať ov intersticiálne bunky vaječníkov, aby syntetizovali testosterón, avšak koncentrácia hCG v krvnom sére dosiahne svoj vrchol na konci prvého trimestra gravidity a potom postupne klesá a koncentrácia voľného testosterónu sa zvyšuje., Štúdie na opiciach antropoidov ukázali, že luteum corpus je jedným z možných zdrojov testosterónu. Nakoniec sa testosterón môže produkovať v kôre nadobličiek tehotných žien súčasne so zvýšenou sekréciou materského kortizolu na konci tehotenstva..

DEA-S počas tehotenstva

Koncentrácia dehydroepiandrosterónsulfátu (DHEA-S) v krvi matky počas tehotenstva klesá, a to napriek zvýšeniu jej produkcie v krvi plodu. Najväčší pokles nastáva na začiatku druhého trimestra, keď sa metabolický klírens DHEA-C prudko zvyšuje. U tehotných žien sa DHEA-C metabolizuje v pečeni premenou na 16-alfa-hydroxy-DEA a v placente premenou na estrogén..

Androstenedione počas tehotenstva

Koncentrácia androstenediónu v krvi matky sa zvyšuje v druhej polovici tehotenstva.

Androstandiol glukuronid počas tehotenstva

Koncentrácia 3-alfa-17-beta-androstándiol glukuronidu (3a-diol-G) v krvnom sére, metabolického produktu dihydrotestosterónu vo vlasových folikuloch kože, sa počas tehotenstva zvyšuje. Nie je úplne známe, či je to spôsobené zvýšením aktivity 5-alfa reduktázy a iných enzýmov metabolizujúcich androgény, alebo zvýšením dostupnosti substrátu..

Hladina androgénov v plodovej vode

Koncentrácia testosterónu a androstenediónu v plodovej vode je v prípade samca plodu v priemere asi dvakrát až trikrát vyššia. Medián pravdepodobnej odchýlky u chlapcov je od 17,3 do 33,7 ng / dl (0,60 až 1,17 nmol / l) a 5,05 až 12,98 ng / dl (0,175 až 0,45 nmol / l). u dievčat. Tento rozdiel vo výkone medzi mužským a samičím ovocím naznačuje, že aspoň časť androstendiónu a testosterónu v plodovej vode je produkovaná semenníkmi plodu. Koncentrácia DHEA-C v plodovej vode je rovnaká u plodov mužov a žien. Je to pravdepodobne spôsobené skutočnosťou, že tento hormón je nadobličkového pôvodu.

Hladina androgénov v krvi plodu

Testosterón - sérové ​​koncentrácie testosterónu u mužských plodov sú vyššie ako u plodov ženských, zatiaľ čo koncentrácie dihydrotestosterónu sú podobné.

U mužských plodov dosahuje koncentrácia testosterónu maximum na konci prvého trimestra gravidity - približne 150 ng / ml (5,2 nmol / l; čo je polovica dolnej hranice normy u dospelých mužov) a potom postupne klesá z približne 60 na 70 percent.

O regulácii fetálneho testosterónu je známe málo, predpokladá sa však, že závisí viac na hladine hCG u matky ako na luteinizačnom hormóne (LH) hypofýzy plodu. Koncentrácia hCG v krvi matky a plodu dosahuje svoj vrchol od 9 do 12 týždňov tehotenstva a potom postupne klesá (koncentrácia materského hCG v sére plodu je oveľa nižšia ako v sére matky: parametre plodu sa môžu meniť od jemných po 2,5 mIU / ml).

Vzhľad materského hCG v fetálnom sére sa zhoduje s výskytom Leydigových buniek (zdroj produkcie testosterónu v semenníkoch), ktorý sa vyskytuje približne po 8 týždňoch gravidity. Predpokladá sa, že materský hCG hrá významnú úlohu vo vývoji leydigových buniek v plode a pri produkcii testosterónu. Vrchol tvorby Leydigových buniek sa vyskytuje v období od 14 do 18 týždňov tehotenstva.

Gonadotropíny sa nachádzajú v hypofýze plodu asi po 10 týždňoch tehotenstva a vo fetálnom sére asi po ďalšom týždni. Štúdia na samcoch transgénnych myší, ako aj neskorý začiatok produkcie gonadotropínu u plodu, potvrdzuje teóriu, že vývoj leydigových buniek a produkcie testosterónu je iniciovaný primárne materským hCG. Okrem toho bola Leydigova bunková funkcia normálna u myší bez LH alebo jej receptorov.

U plodov žien je sérokoncentrácia testosterónu v krvnom sére nízka (približne 50 ng / dl [1,7 nmol / l]) a má tendenciu klesať počas väčšiny tehotenstiev. Zdrojom testosterónu sú s najväčšou pravdepodobnosťou vaječníky plodu, napr gonadotropín môže stimulovať produkciu androgénov vo vaječníkoch plodu, ktoré sa následne premieňajú na estrogény..

Hladiny androgénu u novorodencov

U novorodencov je koncentrácia testosterónu v pupočnej tepne iba mierne vyššia ako u dievčat. Koncentrácia testosterónu (a androstenedionu) v krvi sa však počas prvých dní života významne zvyšuje, najmä u chlapcov, a potom sa v nasledujúcich šiestich dňoch znižuje..

Zvýšenie androgénov v prvý deň života môže byť reakciou na produkciu voľného hCG.

Počas tehotenstva môžu iné steroidy produkované placentou čiastočne inhibovať účinok hCG na fetálne bunky. Súčasne so znížením koncentrácie hCG v krvnom sére dochádza k zníženiu koncentrácie sérových androgénov počas prvého týždňa života..

Hladina androgénov v placente

Štúdie ukazujú, že placenta môže nezávisle syntetizovať androgény, z ktorých väčšina sa premieňa na estrogény pod vplyvom placentárneho CYP17. Význam placentárnej syntézy androgénov nie je známy.

Ochranné mechanizmy proti virilizácii matky a plodu

Napriek zvýšeniu koncentrácie celkových a voľných androgénov v krvnom sére tehotných žien nie je väčšina žien a ich detí virilizovaná. Dôvody sú:

 • Vysoké sérové ​​koncentrácie SHBG. Vo väčšine prípadov sa u androgénov súvisiacich s SHBG vyskytuje zvýšenie hladiny androgénu v sére. Ako je uvedené vyššie, koncentrácia voľných androgénov v krvnom sére sa mierne zvyšuje a iba v neskorom tehotenstve, takže väčšina androgénov nie je k dispozícii na pôsobenie na cieľové tkanivá..
 • Účinky progesterónu na androgénne receptory. Koncentrácia progesterónu sa zvyšuje počas tehotenstva 10-krát a môže dosiahnuť 250 mg / deň. Zatiaľ čo afinita progesterónu k androgénovým receptorom je nízka, zvýšenie produkcie progesterónu je také veľké, že môže inhibovať väzbu androgénov k ich receptorom v cieľových tkanivách..
 • Účinok progesterónu na aktiváciu androgénov v cieľových tkanivách. V cieľových tkanivách pod vplyvom 5-alfa reduktázy sa testosterón premieňa na biologicky aktívnejší dihydrotestosterón. Progesterón má slabú afinitu k 5-alfa reduktáze, takže ďalší progesterón produkovaný počas tehotenstva môže inhibovať konverziu testosterónu na dihydrotestosterón v cieľových tkanivách..
 • Aromatizácia androgénov v placente. Placenta má najširší potenciál na premenu androgénov na estrogény. Preto je veľmi pravdepodobné, že väčšina androgénov matky a plodu sa metabolizuje v placente. Tento mechanizmus chráni pred virilizáciou samotných tehotných žien a plodov žien. Androsténdión a testosterón sú vysokoafinitné substráty pre placentárny systém aromatázových enzýmov a prevádzajú sa na estrón a estradiol. Dihydrotestosterón nie je substrátom pre aromatizáciu, je metabolizovaný pod vplyvom iných placentárnych enzýmov (oxysteroiddehydrogenázy) na menej aktívne metabolity, ako je 5-alfa-androstan-3beta, 17 beta-diol..
Potvrdenie tejto teórie možno získať zo správy o tehotnej žene, ktorej koncentrácia testosterónu v sére dosiahla 15 000 ng / dl (520 nmol / l), ale jej koncentrácia v pupočníkovej krvi bola iba 252 ng / dl (8,7 nmol / l), čo predstavovalo 1,7 percenta materských ukazovateľov. To naznačuje prítomnosť vysoko účinnej bariéry, ktorá bráni prenosu testosterónu z matky na plod. Okrem toho bola koncentrácia estradiolu v materskej krvi normálna a koncentrácia estradiolu v pupočníkovej krvi bola významne vyššia, čo naznačuje premenu testosterónu na estradiol v placente alebo v zárodku. Zvýšenie koncentrácie estrogénu v krvnom sére plodu môže inhibovať účinky androgénov, pretože koncentrácia testosterónu v sére v pupočníkovej krvi bola významne vyššia ako normálne (pozri vyššie), ale plod nebol virilizovaný (na porovnanie dospelá žena s koncentráciou testosterónu v sére 252 ng / dl). [8,7 nmol / l] bude virilizovaná).

Tieto výsledky naznačujú, že expozíciu fetálneho androgénu možno znížiť placentárnou aromatizáciou androgénov a produkcie estrogénu. Potvrdením tejto hypotézy je detekcia virilizácie u plodov žien s nedostatkom placentárnej aromatázy. U jedného z týchto detí boli koncentrácie testosterónu, dihydrotestosterónu a androstenediónu v pupočníkovej krvi 26, 26 a 207-krát vyššie ako normálne a koncentrácie estrónu, estradiolu a estriolu boli iba 0,6, 0,9 a 0,2 percenta normálu.

Aromatizácia však zvyčajne nestačí na úplnú ochranu plodu pred prenosom testosterónu, čo úplne nevysvetľuje absenciu virilizácie plodu. Existujú správy o tehotných ženách s luteómami vaječníkov, pri ktorých sa zistili vysoké koncentrácie dihydrotestosterónu v sére, ale narodili sa zdravé dievčatá. Pretože dihydrotestosterón nepodlieha aromatizácii na estrogény, v prípade fyziologicky prebiehajúceho tehotenstva by sa samice mali chrániť pred virilizáciou znížením účinku androgénov..

Prenatálna expozícia androgénom, ktoré sú normálne počas tehotenstva, pravdepodobne nespôsobuje zmeny vaječníkov vedúce k syndrómu polycystických ovárií (PCOS) v dospievaní..

Poruchy úrovne androstendiónu: normálne a hladinové odchýlky

Čo je hormón androstenedion

Androstenedione - zástupca androgénov

Androstenedione (Ac) patrí do skupiny androgénov, stimuluje pubertu, ovplyvňuje funkčnosť reprodukčného systému, zúčastňuje sa na metabolizme, podporuje rozvoj sekundárnych mužských príznakov. U žien sa produkuje vo vaječníkoch, u mužov sa vylučuje v semenníkoch, malé množstvo hormónu sa produkuje u oboch pohlaví v nadobličkách..

Ac je biologický prekurzor estrónu a testosterónu. Má androgénnu aktivitu, ale v oveľa menšej miere ako testosterón a iné androgény. Hladina AC sa začína zvyšovať vo veku 7 rokov a dosahuje vysoké hodnoty v puberte, po 30 rokoch sa koncentrácia hormónu znižuje. Ac je náchylný na denné výkyvy - ráno je jeho sekrécia vyššia ako večer. U žien je produkcia hormónov spojená s menštruačným cyklom (MC), najvyššie množstvo Ac je v strede cyklu, počas menštruácie sa zvyšuje aj koncentrácia.

Normálny Androstenedione

VekŽenamužské pohlavie
0 - 7 dní0,7 - 6,00,6 - 5,0
1 týždeň - 1 mesiac0,5 - 3,20,7 - 4,6
1 mesiac - 1 rok0,4 - 2,40,6 - 3,0
14 rokov0,3 - 1,50,2 - 1,2
4 až 7 rokov0,4 - 2,00,6 - 3,0
7-12 rokov0,5 - 8,40,4 - 5,0
12 - 18 rokov0,9 - 130,7 - 8,4
nad 18 rokov3,0 - 12,02,5 - 10,8

Príčiny zvýšenej Androstenedione

Ovariálny hyperandrogenizmus - príčina vysokých hladín hormónov

Hyperplázia nadobličiek. Prevažne vrodená patológia charakterizovaná zvýšením objemu kôry nadobličiek v dôsledku nadmerného rastu tkaniva.

Funkčný hyperandrogenizmus vaječníkov. Syndróm môže byť sprevádzaný porušením alebo nedostatkom ovulácie a prítomnosťou cýst vo vaječníkoch.

Stromálna hypertóza. Rast ovariálnych stromálnych buniek na pozadí hormonálnej aktivity tech buniek.

Androsteroma. Nádor sa nachádza v nadobličkách, vaječníku alebo v širokom väze maternice. Vo väčšine prípadov je povaha nádoru zhubná..

Hyperkorticizmus Syndróm. Mnoho chorôb vyvolaných nadmernou sekréciou hormónov kôry nadobličiek, sprevádzané narušením metabolizmu uhľohydrátov, lipidov a proteínov.

Hirzutizmus. Dedičná alebo získaná porucha, pri ktorej ženy majú vlasy mužského typu.

Viril syndróm. Zahŕňa komplex odchýlok spojených s výskytom mužských znakov u žien: nízky zafarbenie hlasu, rast postavy mužov a vlasov, chybný vývoj pohlavných orgánov..

Osteoporóza u žien. Ochorenie kostí, ktoré sa vyvíja primárne počas menopauzy.

Známky vysokého hormónu

Príznaky zvýšených hladín androstendiónu nie sú špecifické

Zvýšená koncentrácia Ac sa prejavuje nasledovne:

 • porušenie MC;
 • potrat alebo reprodukčná dysfunkcia;
 • maskulinizácia u žien;
 • obezita typu jabĺk - tukové tkanivo je sústredené v brušnej dutine;
 • akné, seborrhea;
 • príznaky PMS, ktoré sú chronické;
 • podráždenosť, depresia, apatia;
 • bolesť v dolnej časti brucha;
 • predčasná puberta;
 • rôzne príznaky metabolických porúch.

Dôvody zníženého androstenedionu

Vyčerpanie nadobličiek je dôvodom poklesu androstendiónu

Vyčerpanie vaječníkov. Syndróm je sprevádzaný neplodnosťou, počiatočnou menopauzou, v patologickom procese zahŕňa nervový, reprodukčný a autonómny systém..

Adrenálna insuficiencia. Na pozadí poklesu produkcie hormónov v kôre nadobličiek sa pozoruje metabolická nerovnováha, predovšetkým rovnováha voda-soľ.

Kosáčiková anémia. Patológia, pri ktorej sa forma červených krviniek mení na kosáka.

Znížená sexuálna funkcia u mužov v dôsledku zmien súvisiacich s vekom.

Známky nízkej androstenedione

Prejavy zníženej úrovne:

 • znížené libido u žien a mužov;
 • MC porucha;
 • malá veľkosť vaječníkov;
 • s autoimunitnou povahou choroby môžu byť vaječníky viac ako normálne;
 • erektilná dysfunkcia;
 • nízky krvný tlak;
 • hyperpigmentácia kože, výskyt vitiliga.

Zmena hladín hormónov počas tehotenstva

Tehotenstvo sa vyznačuje výraznými hormonálnymi zmenami

Počas obdobia narodenia dieťaťa hormonálne pozadie ženy prechádza mnohými zmenami, koncentrácia Ac sa niekoľkokrát zvyšuje. Názory lekárov týkajúce sa korekcie tohto hormónu počas tehotenstva boli rozdielne. V Spojených štátoch a západných krajinách s vysokou úrovňou Ac sa spravidla pre tehotné ženy nepredpisuje. V ruskej praxi sa lieky najčastejšie predpisujú na zníženie koncentrácie hormónu. Pri výbere taktiky riadenia tehotenstva zohľadňuje lekár nielen hladinu Ac, ale aj iné hormóny.

Indikátor Ac je dôležitejší pre ženy pred otehotnením, ak k oplodneniu nedochádza alebo pri spontánnych potratoch. V takýchto prípadoch sa bez zbytočného odkladu vykoná komplexné preskúmanie vrátane úrovne Ac. Pri zmene svojich hodnôt je predpísaná hormonálna terapia.

Indikácie a príprava na skúšku

Ovariálna dysfunkcia - indikácia pre výskum

Analýza na úrovni Ac je predpísaná v nasledujúcich situáciách:

 • porušenie MC;
 • nádory vaječníkov;
 • hodnotenie nadobličiek;
 • prítomnosť vírusového syndrómu alebo hirsutizmu u žien;
 • syndróm polycystických vaječníkov;
 • semenníkové nádory;
 • Cushingov syndróm;
 • hyperplázia kôry nadobličiek.

Príprava na štúdium obsahuje pravidlá:

 1. 3 dni pred analýzou by sa mala vylúčiť fyzická aktivita a príjem hormonálnych liekov.
 2. Odporúčame ženám darovať krv 6. až 8. deň MC.
 3. Posledné jedlo by malo byť ukončené 8 až 12 hodín pred odobratím vzorky krvi.
 4. Deň pred štúdiom je potrebné obmedziť emocionálny stres, pred vykonaním testu, odpočívať 15 - 20 minút.
 5. Alkohol je vylúčený 24 hodín pred analýzou, fajčenie najmenej 1 hodinu.
 6. Všetky ďalšie manipulácie a vyšetrenia sa vykonávajú po procedúre odstránenia krvi..

Aká analýza vám umožňuje určiť hladinu androstendionu

Hladina androstenediónu pomáha zistiť imunotest

Na stanovenie hladiny Ac sa používa imunotest, ktorého princíp je založený na väzbe protilátok na antigén. Metóda imunotestu sa líši v závislosti od laboratória..

Metóda neenzymatickej analýzy na stanovenie Ac je elektrochemická hormonálna imunotest založená na použití elektród a umožňujúcej identifikáciu celého spektra steroidných hormónov. Vysoko účinnou metódou na detekciu koncentrácie Ac je hmotnostná spektrálna analýza, ktorej princípom je stanovenie pomeru hmotnosti k nábojom iónov. Takmer 100% špecifickosť metódy a vysoká miera detekcie (11 minút) vám umožňujú rýchlo a presne určiť koncentráciu hormónov..

Abnormálna korekcia

Dôvod odchýliek určuje liečebnú taktiku

Metóda korekcie závisí od faktora, ktorý spôsobil zmenu hladiny Ac..

V prítomnosti nádoru produkujúceho hormóny sa najčastejšie používa chirurgické odstránenie..

Hyperplázia nadobličiek sa lieči glukokortikoidmi (dexametazón, prednison). Ak je ochorenie sprevádzané nedostatkom soli, predpisujú sa mineralokortikoidy.

Na odstránenie vírusového syndrómu sa používajú kombinované estrogén-progestogénové lieky, antiandrogény, na odstránenie kozmetických defektov sa vykonáva celý rad postupov..

Pri syndróme polycystických ovárií je základom liečby diéta a kombinované perorálne kontraceptíva, je možné použiť antiandrogény. V prípade potreby sa používa chirurgia..

Na obnovu MC sa používajú rôzne metódy vrátane korekcie výživy a životného štýlu, užívania železa, kyseliny listovej a hormonálnych liekov.

Liekom je napravených niekoľko stavov

Liečba Cushingovho syndrómu je založená na normalizácii hormónov a metabolizmu. Lieky sa predpisujú tak, že znižujú tvorbu hormónov (momomit, ketokonazol), v prípade potreby sa vykonáva jednostranná adrenalektómia.

Pri stromálnej hypertóze sa odporúča chirurgické odstránenie vaječníkov alebo hormonálna terapia. Liečba zahŕňa normalizáciu telesnej hmotnosti a vitamínovú terapiu..

Obnovenie sexuálnej funkcie u mužov zahŕňa užívanie biologicky aktívnych liekov, androgénov a vitamínovú terapiu. Bielkoviny sa stávajú základom výživy, znižuje sa množstvo nasýtených tukov a jednoduchých uhľohydrátov. Odporúča sa stanoviť denný režim, vylúčiť alkohol, schudnúť.

Na začiatku tehotenstva sa androstenedión zvýšil!

Odporúčané príspevky

Prebieha prehliadanie 0 členov

Túto stránku neuvidia žiadni používatelia..

Populárne témy

Zaslal: Tranquility
Vytvorené pred 6 hodinami

Zaslal: Tranquility
Vytvorené pred 23 hodinami

Zaslal: Tonya777
Vytvorené pred 16 hodinami

Zaslal: Kasatik01
Vytvorené pred 8 hodinami

Zaslal: Shamsubinova☺️❤️❤️❤️
Vytvorené pred 9 hodinami

Zaslal: Irienn
Vytvorené pred 29 minútami

Zaslal: volgavolga
Vytvorené pred 8 hodinami

Zaslal: Катюшка777
Vytvorené pred 10 hodinami

Zaslal: Софя13
Vytvorené pred 9 hodinami

Zaslal: Врединка87
Vytvorené pred 21 hodinami

Recenzie kliník

O webe

Rýchle odkazy

Populárne sekcie

Materiály zverejnené na našej webovej stránke slúžia na informačné účely a slúžia na informačné účely. Nepoužívajte ich ako lekárske odporúčania. Určenie diagnózy a výber liečebných metód zostáva výhradným oprávnením vášho lekára!

Počas tehotenstva sa androstenedión zvýšil

Zvýšené hladiny androstenedionu v ženskom tele

Hormóny hrajú v tele každej ženy špeciálnu úlohu - sú zodpovedné za metabolické procesy, sexuálny vývoj, reprodukčnú funkciu a oveľa viac..

Hormóny sa vyskytujú vo forme biologicky aktívnych látok organického pôvodu produkovaných špeciálnymi bunkami endokrinných žliaz.

Androstenedion patrí do skupiny androgénov a reguluje hlavné endokrinné funkcie. Poruchy produkcie hormónov sa pozorujú pri rôznych patologických procesoch, vyvolávajú vznik symptomatického komplexu a vyžadujú liečbu..

Normou je zvýšená koncentrácia androstenedionu u žien počas menštruácie a počas tehotenstva.

Zvýšená produkcia hormónov môže viesť k vírusovému syndrómu (komplex príznakov, ktoré sa vyznačujú zmenou mužských znakov) alebo hirsutizmu, a môže sa tiež stať príčinným nádorom..

Za čo je androstenedion zodpovedný v ženskom tele?

Hormón androstenedion je súčasťou skupiny androgénov, mužských pohlavných hormónov. Je produkovaný vaječníkmi av malom množstve prostredníctvom nadobličiek, je prekurzorom testosterónu a estrogénu..

Androstenedión v ženskom tele je zodpovedný za normálne fungovanie reprodukčného systému a podieľa sa na metabolizme.

V prípade narušenej reprodukčnej funkcie alebo objavenia sa iných príznakov spojených s poruchami hormonálneho systému a metabolických procesov sa predpíše analýza na stanovenie úrovne androstendiónu, ktorá sa vykonáva v akomkoľvek laboratóriu, vrátane Invitra, kde najpresnejšie výsledky možno získať v najkratšom možnom čase..

Biologicky aktívna forma androstenediol glukuronidu sa spravidla skúma, aby sa identifikovali potrebné ukazovatele..

Skupina androgénov sa podieľa na tvorbe orgánov reprodukčného systému (ich štruktúra a veľkosť), sú zodpovedné za pokožku hlavy na tele (fúzy, brady, rast vlasov na hrudi), nízku farbu hlasu.

Veľké množstvo androstenedionu u žien vyvoláva výskyt mužských znakov.

Aká je norma hormónu u žien v rôznom veku

V ženskom tele sa produkcia hormónov uskutočňuje od narodenia. Počas života sa koncentrácia androstenedionu mierne líši v závislosti od denného času a menštruačného cyklu..

Maximálne hladiny hormónov sa pozorujú ráno a počas ovulácie.

Za normálnych okolností sa jeho produkcia prudko zvyšuje vo veku 8 až 9 rokov a každý rok sa ukazovatele mierne zvyšujú.

Takže vo veku 30 rokov hodnota hormónu dosiahne maximálnu koncentráciu, potom začína jeho pokles. Niekoľko dní pred menštruáciou boli pozorované vysoké hladiny.

Normálne je androstenedion v rozmedzí od 80 do 275 ng / 100 ml u žien v reprodukčnom veku.

Odchýlky od referenčných hodnôt predstavujú hrozbu pre fungovanie ženského reprodukčného systému, čo môže viesť k neplodnosti.

Norma úrovne androstendiónu v závislosti od vekovej kategórie:

 • novorodenci počas prvého mesiaca života - 20 - 260 ng / 100 ml;
 • deti od 1 mesiaca do 1 roka - 5 - 60 ng / 100 ml;
 • dievčatá od 1 do 10 rokov - 7-50 ng / 100 ml;
 • dospievajúci vo veku od 10 do 18 rokov - 9-247 ng / 100 ml;
 • ženy po 18 rokoch - 80–275 ng / 100 ml.

Ukazovatele presahujúce normálnu hladinu naznačujú prítomnosť patologických procesov orgánov reprodukčného systému alebo chorôb nadobličiek..

Zvýšená úroveň

Androstenedion u žien stúpa v dôsledku rôznych chorôb, ktoré je potrebné liečiť.

Hlavnými dôvodmi zvýšenia koncentrácie androstendiónu u žien sú tieto odchýlky:

 • fokálny rast buniek kôry nadobličiek benígnej alebo malígnej etiológie;
 • Stein - Leventhalov syndróm (pankreatická, ovariálna, kôra nadobličiek, hypofýza a hopalamusová dysfunkcia);
 • virilizujúce (androgén-produkujúce) novotvary vaječníkov a kôry nadobličiek (androsterómy, kortikandrosterómy);
 • Itsenko - Cushingov syndróm;
 • ovariálna hyperplázia (proliferácia strómy a endometria).

Zvýšená koncentrácia hormónov u tehotných žien

Po oplodnení sa začína rýchly vývoj embrya, čo vedie k miernemu zvýšeniu hladiny väčšiny hormónov u žien, najmä androstenedionu..

Vysoké dávky počas tehotenstva sa nepovažujú za patológiu a nevyžadujú liečbu.

Zvýšené hodnoty androstendiónu počas gravidity sa pozorujú takmer okamžite po oplodnení a počas celého obdobia môže jeho koncentrácia kolísať..

Po pôrode sa hormonálne pozadie normalizuje, hladina hormónu skupiny androgénov klesá na referenčné ukazovatele..

Ak sa počas plánovaného obdobia tehotenstva pozoruje zvýšenie androstendiónu, môže to byť hlavný dôvod nemožnosti počatia..

Dôležité! Po mnohých rokoch výskumu vedci dospeli k záveru, že koncentrácia hormónov skupiny androgénov v období tehotenstva ovplyvňuje budúce dieťa - formuje jeho charakter a sexuálnu orientáciu..

Klinické príznaky

Prudký nárast hormónu začína u dievčat vo veku od 9 rokov, zatiaľ čo v tele nie sú žiadne príznaky porúch.

Významný nárast androstendiónu u žien po tridsiatich rokoch je sprevádzaný vývojom rôznych vonkajších príznakov, ktoré sa vyznačujú zmenami mužského typu..

Symptómy zvýšenej androstendiónu sa prejavujú nasledovne:

 • ženy majú menštruačné poruchy (ich oneskorenie alebo nedostatok);
 • možné špinenie z pošvy v strede cyklu;
 • existujú príznaky, ktoré sa vyznačujú vývojom mužských znakov (hrubý hlas, nadmerná vlasatosť mužov, zmena v stavbe postavy);
 • akné sa neustále objavuje na pokožke tváre;
 • vypadávanie vlasov na zadnej časti hlavy pre úplné plešatosti;
 • obezita;
 • u dievčat sa vyskytuje skorá tvorba pohlavných orgánov;
 • počas tehotenstva pravdepodobná hrozba potratu;
 • neplodnosť.

Prejav jedného alebo viacerých symptómov naznačuje možné zvýšenie hladiny hormónov..

Ak chcete normalizovať hormonálne pozadie, musíte sa poradiť s gynekológom a potom vykonať krvný test na androstenedion..

Nízke hladiny hormónov

Nízke množstvo androstendiónu u žien sa môže vyskytnúť s nadobličkovou nedostatočnosťou, hereditárnou hemoglobinopatiou, patológiami vaječníkov, poruchou hypofýzy, jedením zlých potravín, zlou stravou, nekontrolovaným príjmom hormonálnych liekov..

Je potrebné zvýšiť androstenedión, aby sa odstránili problémy s reprodukčnou funkciou, inak môže jeho nízka hladina spôsobiť neplodnosť.

testovanie

Na dosiahnutie najspoľahlivejších výsledkov je potrebné náležite pripraviť test na androstendionglukuronid, ktorý je izolovaný z krvnej plazmy..

V prípade liečby sa vedie konzultácia s niekoľkými odborníkmi úzkeho profilu - endokrinológom a gynekológom..

Na vykonanie skúšky na stanovenie úrovne androstendiónu sa vyžadujú tieto pravidlá:

 • je potrebné darovať krv ráno, od 8 do 10 hodín;
 • analýza sa vykonáva na prázdnom žalúdku;
 • dva dni pred odberom krvi je potrebné upraviť stravu, okrem korenených, mastných a vyprážaných potravín, prestať fajčiť a piť alkohol;
 • 3-4 týždne je potrebné prestať užívať hormonálne lieky;
 • do 2-3 dní sa odporúča znížiť alebo úplne eliminovať fyzickú aktivitu, nervové napätie a stresové situácie;
 • na začiatku alebo na konci menštruačného cyklu sa vyžaduje darovanie krvi androstenediónu.

Na ďalšie vyšetrenie je predpísaný úplný hormonálny skríning (stanovenie hladiny testosterónu, progesterónu, FSH, kortizolu a iných hormónov), ultrazvuk štítnej žľazy, obličiek a panvovej oblasti, röntgenové vyšetrenie obličiek a nadobličiek.

Ďalšie diagnostické metódy umožňujú identifikovať možné formácie nádorov, funkčný stav a veľkosť vaječníkov a nadobličiek..

Dešifrovanie analýz

Na stanovenie hladín hormónov sa používa enzýmový imunosorbentový test (ELISA), ktorý je založený na špecifickej reakcii antigén - protilátka. Na vykonanie testu na hormón androstenedión sa vykonáva odber žilovej krvi..

V laboratóriu sa k biologickej tekutine pridáva plazma farbiace činidlo. Zmena farby naznačuje, aká vysoká je koncentrácia hormónu v krvi..

V každom laboratóriu sú vo formulári s výsledkami analýzy referenčné hodnoty, ktoré vám umožňujú správne dešifrovať odpoveď.

Avšak v rôznych laboratóriách sú ukazovatele normy mierne odlišné, takže konečnú diagnózu určí lekár.

Ako normalizovať zvýšené hladiny hormónov

Pri diagnostike hyperandrogenizmu v skorých štádiách patologického procesu sa vykonáva účinná liečba, ktorá umožňuje normalizovať koncentráciu hormónu v krvi..

Pri vrodenej hyperplázii nadobličiek umožňuje začiatok terapeutických opatrení aj u novorodencov alebo detí prvého roku života dosiahnutie pozitívnej dynamiky v relatívne krátkom čase..

Aby sa odstránili príznaky maskulinizácie a normalizácie reprodukčných funkcií, vykonáva sa komplexná liečba, ktorá pozostáva z:

 • kombinované orálne antikoncepčné prostriedky;
 • glukokortikoidy;
 • prípravky obsahujúce estrogény;
 • lieky s antiandrogénnym účinkom.

Ak je to potrebné, vykonávajú sa rôzne postupy zamerané na odstránenie nadmerného rastu vlasov, koagulácie vaječníkov (kauterizácia) a chirurgické ošetrenie na diagnostiku nádorových formácií..

S výrazným zvýšením androstendiónu počas tehotenstva, spojeným s narušenou funkciou kôry nadobličiek, sa predpisuje liek Dexamethasone..

Prispôsobenie životného štýlu

Hormonálne pozadie u žien sa dá normalizovať zavedením dennej stravy. Vyžaduje si to dlhý čas na opustenie korenených, údených, vyprážaných a mastných potravín, múčnych výrobkov, bežných potravín.

Vylučuje to príjem alkoholických nápojov, fajčenie a používanie omamných látok. Výživa v strave môže normalizovať nízku aj zvýšenú hladinu hormónov..

Je veľmi dôležité venovať pozornosť športu bez nadmerného fyzického namáhania. Stačí denne robiť jednoduché cviky, chodiť na čerstvý vzduch, alebo sa pomaly zabíjať.

Celá liečba sa vykonáva pod dohľadom gynekológa - endokrinológa, vykonáva sa periodické opakovanie testov, ktoré vám umožňujú upraviť liek a sledovať dynamiku.

Včasný kontakt s kvalifikovaným odborníkom a dodržiavanie všetkých lekárskych odporúčaní normalizuje hormonálnu hladinu a zabráni možným komplikáciám, z ktorých jednou je neplodnosť..

androstenedione zvýšené a tehotenstva

Čo robiť, ak je u žien zvýšená hladina androstenedionu

Existuje mnoho prípadov, keď je zvýšená hladina androstenedionu u žien. Tento stav ovplyvňuje pohodu a náladu ženy. Hormón androstenedion je zodpovedný za rozmnožovanie, jeho zdravie a pohodu, ako aj za jej zdravý a zdravý vzhľad..

Androstenedione má priamy vplyv na tvorbu pohlavných hormónov. Je potrebné podrobnejšie zvážiť jeho vlastnosti, čo naznačuje zvýšenie jeho úrovne, a čo by sa malo v tomto prípade urobiť.

charakteristický

Všeobecne akceptovaný názor je o mužskej povahe hormónu androstenedione. Ženské telo potrebuje prítomnosť hormónu androstenedione. Je užitočné podrobnejšie pochopiť, čo je androstenedión, aký to má účinok počas tehotenstva, keď je zvýšený u žien?.

Androstenedione sa vyrába v ženských vaječniciach a nadobličkách. Tento hormón je anabolický, jeho účasť je nevyhnutná pre metabolizmus tukov, proteínovú biosyntézu žien. Prítomnosť androstendiónu zabezpečuje potlačenie rozkladu bielkovín u žien. Okrem pozitívnych vlastností možno rozlíšiť aj výraznú nevýhodu androstendiónu. Tuková vrstva je lokalizovaná na bruchu u žien ako u mužov. Na hrudníku, bedrách a gluteálnej oblasti je pozorovaný pokles.

Je potrebné poznamenať, že hormón androstenedion zvyšuje sexuálnu túžbu. Kvôli jeho nedostatku je množstvo vaginálnej sekrécie u ženy znížené. Kvôli poslednému uvedenému faktoru môže sexuálny kontakt spôsobiť určité nepohodlie, v niektorých prípadoch môže byť bolestivé.

Hormón androstendión tiež ovplyvňuje normalizáciu organizmu, reguluje metabolické procesy, najmä to sa týka menštruačného cyklu u žien. Telo sa opotrebuje rýchlejšie so zvýšením hormónu androstenedione.

Vyskytli sa prípady, keď sa zvýšená koncentrácia hormónu androstenedionu zvýšila

Zdroj.gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://avredipreg.ru/images/2279.jpg "/>

Androstenedione sa zvýšil

Ľudské telo je jedinečný, nezvyčajne zložitý systém. Napriek storočnej histórii medicíny neboli doteraz všetky zdroje a schopnosti ľudského tela preštudované. Jedným z najúčinnejších prostriedkov samoregulácie tela sú hormóny av tomto článku sa budeme baviť o jednom z nich - androstenedione. Presnejšie povedané, o čom svedčí zvýšená hladina androstendiónu, ako znížiť androstendión a či je potrebné sa obávať, či laboratórne testy preukázali, že sa hormón androstendión zvýšil.

Androstenedione je hormón nadobličiek a pohlavných žliaz. V tele ho tvoria muži aj ženy. Je neoddeliteľne spojený s výrobou ženských a mužských pohlavných hormónov, najmä estrogénu a testosterónu. Dostatočné množstvo tohto hormónu v krvi umožňuje pečene a tukovým tkanivám aktívne vytvárať pohlavné hormóny.

Hladiny androstenediónu sa začínajú výrazne zvyšovať od 7 do 8 rokov. Keď človek dosiahne vek 30 rokov, produkcia tohto hormónu začne postupne klesať..

Pri užívaní hormonálnych liekov, nádorov rôznych etiológií a mnohých chorôb je možné pozorovať významné odchýlky od normálnej hladiny androstendiónu..

Dôvodom zvýšenej hladiny androstendiónu môžu byť poruchy činnosti nadobličiek a / alebo vaječníkov. Najčastejšie zvýšenie hladiny androstendiónu naznačuje tieto choroby:

V závislosti od dennej doby, fázy menštruačného cyklu, je hladina androstendiónu rôzna. Najvyššie hodnoty sa pozorujú ráno a uprostred menštruačného cyklu u žien. Počas tehotenstva stúpa aj hladina tohto hormónu..

Ak je androstendión u žien zvýšený, najčastejšie sa pozoruje nadmerný rast vlasov (hirsutizmus), virilizačný syndróm. Zvýšenie hladiny tohto hormónu môže tiež spôsobiť skorú pubertu, maternicový kr

Zdroj.gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://avredipreg.ru/images/1094.jpg "/>

Máte zakázaný javascript. Niektoré funkcie nemusia fungovať. Pre prístup k úplným funkciám znova povoľte skript jazyka Javascript..

Androstenedione počas tehotenstva

Počas 3 týždňov tehotenstva som bral hormóny. Androstenedion sa zvýšil o 19,8 s normou 1,4-14,3. Lekár predpísal 1/4 tablety dexametazónu. Po 6 týždňoch sa tento hormón obnovil - 19,8.

A ak neužijete dexametazón (čítal som kontraindikácie, medzi ktorými je tehotenstvo, bol som zdesený), pretože sa ukázalo, že to nepomáha. alebo je potrebné dávku zvýšiť? Tento hormón by sa nemal počas tehotenstva zvyšovať.?

Počas 3 týždňov tehotenstva som bral hormóny. Androstenedion sa zvýšil o 19,8 s normou 1,4-14,3. Lekár predpísal 1/4 tablety dexametazónu. Po 6 týždňoch sa tento hormón obnovil - 19,8.

A ak neužijete dexametazón (čítal som kontraindikácie, medzi ktorými je tehotenstvo, bol som zdesený), pretože sa ukázalo, že to nepomáha. alebo je potrebné dávku zvýšiť? Tento hormón by sa nemal počas tehotenstva zvyšovať.?

Moje tehotenstvo na obdobie 6 až 7 týždňov stuhlo, na záver ultrazvuku napísali, že chorión bol zoslabený, odlúčenie vajíčka plodu na niekoľkých miestach a malý tón maternice. Už som skôr písal o vysokom hormóne Androstenedione a 17-OH progesterón sa stále zvyšoval. Povedzte, prosím, je možné, že tieto hormóny ovplyvnili zmrazenie plodu? Bol tiež nízky progesterón, ale užíval som Duphastona. Nezistili sa žiadne infekčné choroby. Povedzte mi, aké testy by som mal s manželom absolvovať, aby sa v budúcnosti zabránilo rovnakému príbehu?.

Moje tehotenstvo na obdobie 6 až 7 týždňov stuhlo, na záver ultrazvuku napísali, že chorión bol zoslabený, odlúčenie vajíčka plodu na niekoľkých miestach a malý tón maternice. Už som skôr písal o vysokom hormóne Androstenedione a 17-OH progesterón sa stále zvyšoval. Povedzte mi, prosím, je možné, že tieto hormóny ovplyvnili

Zdroj.gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://avredipreg.ru/images/1290.jpg "/>

Androstenedione pri plánovaní tehotenstva, jeho norma a dôvody zvýšenia

Hlavným účelom ženy je dať život inej osobe. Milióny žien na celom svete snívajú o narodení zdravého dieťaťa a prežívaní radosti z materstva! Bohužiaľ, niekedy sa stáva, že na ceste k tomuto cieľu sa páry stretávajú s mnohými ťažkosťami, ktoré je stále možné vyriešiť. Hormonálne pozadie ženy zohráva dôležitú úlohu v skorej a dlho očakávanej koncepcii omrvín. Jedným z jeho definujúcich hormónov je androstenedión, nárast, pri ktorom môže pri plánovaní tehotenstva spôsobiť vážne problémy. Nepriateľ musí byť známy osobne, preto sa pokúsme zistiť o tomto hormóne čo najviac.

Úloha androstenedionu v tele ženy

Napriek komplexnému názvu je celkom jednoduché vysvetliť a pochopiť dôležitosť zistenia hladiny hormónu androstenedionu na normálnej úrovni nielen počas tehotenstva, ale aj v normálnom stave ženy. Ako vieme, emocionálne pozadie, priebeh určitých procesov v ľudskom tele, vonkajšia príťažlivosť nakoniec závisí od celkového hormonálneho pozadia. Androstenedion je súčasťou tohto komplexného hormonálneho reťazca. Vyrába sa vďaka aktívnej činnosti nadobličiek a pohlavných žliaz. Zároveň nezáleží na pohlaví osoby.

Androstenedion zase stimuluje aktivitu tukového tkaniva a pečene a je zodpovedný za produkciu takých neuveriteľne dôležitých hormónov, ako sú estrogén a testosterón. A prečo sú významné, pýtate sa? Nie je žiadnym tajomstvom, že rovnováha týchto dvoch hormónov určuje zdravie žien, jej krásu a príťažlivosť a sexuálnu energiu. Nie pre nič, nájdenie prudkého zvýšenia hmotnosti, z nevysvetliteľných dôvodov sa zdá, patologický rast vlasov na tvári a tele, akútne výkyvy nálady, žena sa poponáhľa, aby sa poradila so svojím gynekológom, a

Zdroj.gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://avredipreg.ru/images/925.jpg "/>

Hormóny sú zodpovedné za správne fungovanie všetkých telesných systémov. Androstendin je zodpovedný za správne fungovanie reprodukčného systému. Čo je tento hormón, čo je plné jeho zvýšeného obsahu v krvi ženy? Viac informácií získate z nášho článku..

Zvýšená androstenedión u žien

Androstenedion (mužský hormón) u žien je zodpovedný za syntézu estrogénu a testosterónu. Tvoria ho vaječníky a kôra nadobličiek, takže kolísanie jeho hladiny môže naznačovať nesprávne fungovanie týchto orgánov..

Hladina hormónu v krvi sa neustále mení. Po celý život, vo veku od 7 do 9 rokov, začína stúpať a po dosiahnutí vrcholu do 30 rokov sa postupne znižuje. Počas dňa sú viditeľné aj výkyvy, ich maximálny pokles je v dopoludňajších hodinách. Množstvo hormónu sa tiež líši v rôznych menštruačných fázach (hormón androstenedión je u žien zvýšený v polovici cyklu).

Je dôležité vedieť, že v rôznych laboratóriách sa používajú rôzne výskumné metódy, a preto pri hodnotení výsledkov musíte skontrolovať normu uvedenú vo forme s výsledkom analýzy..

Prečo androstenedione stúpa pri plánovaní tehotenstva

Zvýšenie androstendiónu u žien počas plánovania tehotenstva si vyžaduje primeranú liečbu. S výsledkami štúdie o hladine hormónov v krvi by ste sa mali skontaktovať s gynekológom a endokrinológom, ktorý zostaví individuálny liečebný režim pomocou hormonálnych tabliet a terapeutických metód..

Vysoká hladina androstendiónu u žien by sa nemala ignorovať, problém sa musí okamžite vyriešiť, keď sa zistí. Predčasný pôrod a dokonca potrat sú dôsledkami vysokej androstendióny počas tehotenstva.

V žiadnom prípade sa neliečte, ak ste pri plánovaní tehotenstva zvýšili androstenedion. Keď je načas

Zdroj.gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://avredipreg.ru/images/2511.jpg "/>

Prečo sa úroveň androstendiónu mení u žien a čo sa považuje za normu

Blaho a nálada spravodlivejšieho pohlavia do veľkej miery závisí od hladiny hormónov v krvi. Jeden z nich - hormón androstenedión - je prekurzorom testosterónu a estrogénu, ktoré sú zodpovedné za zdravie žien, vzhľad a schopnosť stať sa matkou..

Androgén tak priamo ovplyvňuje tvorbu pohlavných hormónov, ktoré sú pre telo také potrebné. Ďalej uvádzame, za čo je látka zodpovedná, za čo hovorí jej zvýšená hladina a ako znížiť androstenedion.

Čo je hormón?

Všeobecne sa uznáva, že androstenedión je mužský hormón. Ženské telo to však tiež potrebuje na úplné fungovanie reprodukčného aparátu, najmä počas tehotenstva.

Androgén, produkovaný vo vaječníkoch a nadobličkách (v menšej miere), je anabolický a podieľa sa na metabolizme tukov a biosyntéze proteínov, čím bráni ich rozkladu. Hormón zároveň pomáha znižovať percento podkožného tuku vo vzťahu k celkovej svalovej hmote. Tento proces má však veľké mínus pre spravodlivé sex. Tuková vrstva sa zvyšuje u mužského typu (na bruchu) a znižuje sa u ženského typu - na hrudníku, bokoch a zadku..

Androstenedione zvyšuje sexuálnu túžbu a súčasne znižuje vylučovanie vaginálnych sekrétov, vďaka čomu môže byť sexuálny kontakt bolestivý.

Hormón je zodpovedný za normálne fungovanie všetkých systémov a orgánov, reguluje metabolizmus a menštruačný cyklus. Jeho zvýšená koncentrácia znižuje očakávanú dĺžku života a zvyšuje opotrebenie tela.

Okrem toho sa v lekárskej praxi zaznamenali prípady, keď vysoká hladina hormónu androstenedionu u matky prispela k vývoju plodu ženy s mužským centrálnym nervovým systémom..

Úroveň Androstenedione

Hormón prítomný v tele

Zdroj.gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://avredipreg.ru/images/2200.jpg "/>

Hormón androstenedion je zvýšený u žien: prečo sa to stane a ako sa lieči

Akékoľvek hormonálne zlyhanie je provokujúcim faktorom rozvoja mnohých závažných chorôb a symptómov..

Jeho zvýšenie krvného séra nemožno ignorovať, pretože to vedie k gynekologickým a iným autoimunitným patológiám..

Za čo je zodpovedný

V skutočnosti je ich koncentrácia v ženskom tele oveľa nižšia ako u mužov, ale sú tiež potrebné pre plné fungovanie reprodukčného systému..

Estrogény sú špecifickou skupinou hormónov, ktoré tvoria ženský reprodukčný systém. Naproti tomu testosterón patrí k mužskému pohlaviu.

Z biologického hľadiska androstenedion jednoducho predchádza ich konečnej tvorbe. Preto existuje priame spojenie, pretože nesprávna výroba hormónov doslova narúša úplné fungovanie celého sexuálneho a reprodukčného systému..

Počiatočná sekrécia sa vyskytuje v nadobličkách a vaječníkoch. Práca týchto orgánov nepriamo závisí od androstendiónu, ktorý stimuluje ich činnosť.

Jeho hladina sa neustále líši v závislosti od veku, dennej doby, menštruačného cyklu, ale výrazné zvýšenie hormónu (hyperandrogenizmus) v krvnom sére si vždy vyžaduje lekársky zásah..

Hladina androstendiónu sa kontroluje laboratórnou analýzou venóznej krvi pomocou metódy imunotestu (ELISA). Táto štúdia zahŕňa predbežné školenie, ktoré pozostáva z nasledujúcich činností:

V súčasnosti neexistuje iná alternatíva k štúdii, pretože moderná analýza presne identifikuje a vypočíta hladinu androstendiónu..

Krv je možné darovať na štátnej klinike zadarmo aj v súkromnom laboratóriu

Zvýšená androstenedión u žien

Androstenedion (mužský hormón) u žien je zodpovedný za syntézu estrogénu a testosterónu. Tvoria ho vaječníky a kôra nadobličiek, takže kolísanie jeho hladiny môže naznačovať nesprávne fungovanie týchto orgánov..

Hladina hormónu v krvi sa neustále mení. Po celý život, vo veku od 7 do 9 rokov, začína stúpať a po dosiahnutí vrcholu do 30 rokov sa postupne znižuje. Počas dňa sú viditeľné aj výkyvy, ich maximálny pokles je v dopoludňajších hodinách. Množstvo hormónu sa tiež líši v rôznych menštruačných fázach (hormón androstenedión je u žien zvýšený v polovici cyklu).

Je dôležité vedieť, že v rôznych laboratóriách sa používajú rôzne výskumné metódy, a preto pri hodnotení výsledkov musíte skontrolovať normu uvedenú vo forme s výsledkom analýzy..

Prečo androstenedione stúpa pri plánovaní tehotenstva

Zvýšenie androstendiónu u žien počas plánovania tehotenstva si vyžaduje primeranú liečbu. S výsledkami štúdie o hladine hormónov v krvi by ste sa mali skontaktovať s gynekológom a endokrinológom, ktorý zostaví individuálny liečebný režim pomocou hormonálnych tabliet a terapeutických metód..

Vysoká hladina androstendiónu u žien by sa nemala ignorovať, problém sa musí okamžite vyriešiť, keď sa zistí. Predčasný pôrod a dokonca potrat sú dôsledkami vysokej androstendióny počas tehotenstva.

V žiadnom prípade sa neliečte, ak ste pri plánovaní tehotenstva zvýšili androstenedion. Pri včasnom ošetrení a pravidelnom sledovaní odborníkmi je pravdepodobné, že sa obnoví hormonálna rovnováha a budete môcť porodiť zdravé dieťa.!

Účinky vysokej hladiny androstenedionu

Androstenedione ako zástupca mužských hormónov v ženskom tele môže svojou nerovnováhou vyvolať predčasnú pubertu, zvýšenú vlasatosť ženy (antény, vedľajšie popáleniny, vlasy na hrudi). Prebytok tohto hormónu spôsobuje, že hlas je hrubší, zvyšuje množstvo tukového tkaniva v hornej časti tela. Obzvlášť nebezpečným dôsledkom hormonálnej úpravy je porucha reprodukčných orgánov, krvácanie z maternice. Pri vysokej miere androstendiónu v tehotenstve hrozí potrat alebo predčasný pôrod, ako aj sekundárna neplodnosť..

Znaky a príznaky zvýšenej hladiny androstendiónu

Zvýšenie hladiny androstenediónu nad normu je sprevádzané nasledujúcimi príznakmi: hirsutizmus (zvýšený rast vlasov) sa vyvíja, pohlavné orgány predčasne dozrievajú, hlas sa stáva drsným, dochádza k nárastu telesnej hmotnosti v dôsledku rastu svalov. Posledný príznak ocenia najmä kulturisti, ktorí umelo zvyšujú hormón v krvi. To však vedie k katastrofálnym následkom, u žien je to chronický potrat.

Ak spozorujete niektorý z vyššie uvedených príznakov, okamžite vyhľadajte príslušnú štúdiu a obráťte sa na odborníka. Koniec koncov, so zvýšením hladín hormónov sa budú tiež vyvíjať komplikácie spojené s nerovnováhou androstendiónu..

Prečo hladina androstenedionu stúpa

Aké sú dôvody na zvýšenie hladiny androstenedionu? Vysoká koncentrácia hormónu v krvi ženy môže byť spôsobená jedným z týchto ochorení:

 • Polycystické vaječníky - patologická zmena v štruktúre a funkčnosti orgánu,
 • Stromálna hypertóza vaječníkov - benígne nádory a zhubné nádory vaječníkov,
 • Hyperplázia kôry nadobličiek je chronické ochorenie diagnostikované v prvom roku života dieťaťa,
 • Itsenko-Cushingov syndróm je závažné neuroendokrinné ochorenie, ktoré je sprevádzané zvýšeným fungovaním kôry nadobličiek,
 • Osteoporóza - krehkosť kostí.

Hormonálnu nerovnováhu možno charakterizovať nielen vysokým, ale aj nízkym obsahom androstendiónu. V tomto prípade sa vyvíja nedostatočná kôra nadobličiek. Tieto zmeny by sa nemali ignorovať, pretože môžu viesť aj k vážnym chorobám..

Ako znížiť androstenedion u žien

Zvýšená androstendión samozrejme vyžaduje liečbu. A gynekológ a endokrinológ vám s tým pomôže. Aby sa normalizovala hladina hormónu, lekári predpisujú perorálne kontraceptíva a lieky. Clomifén, cyproterón a dexametazón sa považujú za účinné lieky na zníženie androstendiónu u žien.

Liečebný priebeh je pomerne dlhý, v závislosti od zmien v koncentrácii hormónu, je upravovaný odborníkmi, preto je dôležité podstúpiť liečbu pod dohľadom odborníkov..

Neotáčajte sa k tradičnej medicíne s otázkou, ako znížiť androstenedion. Len kvalifikovaný lekár úzkej špecializácie bude schopný zostaviť terapiu s prihliadnutím na vaše individuálne vlastnosti, zabezpečí čo najúčinnejšiu liečbu.

Pri vysokých dávkach androstendiónu u žien by liečba mala byť sprevádzaná odmietnutím zlých návykov, prechodom na správnu výživu a cvičenie. V takom prípade sa zlepší vaša fyzická kondícia a posilní sa vaša morálka..

Androstenedione

Synonymá: Androstenedione, Androstenedione

Vedecký redaktor: M. Merkushev, PSPbGMU im. Acad. Pavlov, zdravotníctvo, korektor M. Mazur, KSMU im. S. I. Georgievsky, terapeut.
August 2018

Všeobecné informácie

Androstenedione - hlavný steroidný hormón - prekurzor testosterónu a estrónu, ktorý sa podieľa na tvorbe sekundárnych sexuálnych charakteristík a celkovom vývoji.

Test androstenedione vám umožňuje diagnostikovať hyperandrogénne syndrómy (nadmerná sekrécia mužských hormónov) a rôzne poruchy fungovania reprodukčného a endokrinného systému..

Androstenedion sa vylučuje do kôry nadobličiek, do vaječníkov u žien a semenníkov u mužov. Samotný hormón má strednú androgénnu aktivitu (do 20% biologickej aktivity testosterónu). A keďže jeho hladina v krvnom sére je vyššia ako koncentrácia testosterónu, je tento test v niektorých prípadoch špecifickejší a indikatívnejší..

Po uvoľnení do krvi zostáva androstenedion neaktívna forma a iba nepatrná časť sa viaže na sírany, globulíny atď. Pomer takejto aktívnej frakcie závisí od celkového zdravotného stavu, pohlavia a veku osoby:

 • U chlapcov androstenedión stúpa o 2 roky skôr ako testosterón.
 • U žien sa androstenedion vo vaječníkoch a tukovom tkanive premieňa na estrogén.
 • Konverzia androstendiónu na testosterón u žien je normálna.
 • Zvýšenie produkcie, napríklad pri syndróme polycystických ovárií, často vedie k hirsutizmu alebo virilizácii..
 • Androstenedione je tiež hlavným steroidným hormónom u žien po menopauze..

Poznámka: zvyčajne je v krvi vo voľnom stave až 30% androstendiónu. V laboratórnej štúdii sa stanoví celkové množstvo hormónu, čo znemožňuje úplné vyhodnotenie jeho biologickej aktivity.

Hlavné funkcie androstenedione

 • Tvorba a rast svalovej hmoty;
 • Zmena ukazovateľov výkonu;
 • Zníženie hladiny cukru v krvi;
 • Rozklad lipidov;
 • Regulácia sekrécie mazu;
 • Základ pre tvorbu ďalších pohlavných hormónov.

Zmeny v koncentrácii androstendiónu sa musia analyzovať pri diagnostike a liečbe hyperandrogénnych stavov u žien: hirsutizmus (nadmerný rast vlasov) a virilizácia (tvorba sekundárnych sexuálnych charakteristík mužského typu), ako aj stanovenie kvality a metabolizmu mužských pohlavných hormónov, štúdium práce endokrinného systému ako celku..

 • Oneskorený sexuálny vývoj u dospievajúcich;
 • Predčasná puberta u detí do 10 rokov;
 • Menštruačné nepravidelnosti:
  • primárna amenorea u dievčat a sekundárna amenorea u dospelých žien (absencia menštruácie);
  • primárna a sekundárna oligomenorea (ak je cyklus viac ako 40 dní);
  • anovulácia (nedostatok ovulácie);
  • nepravidelný cyklus atď.;
 • Krvácanie z maternice s neznámou etiológiou;
 • Hyperandrogénne stavy u žien (akné, zväčšenie klitorisu, drsný hlas, nadmerný rast vlasov atď.);
 • Vrodená hyperplázia (proliferácia tkanív) nadobličiek;
 • Syndróm polycystických vaječníkov (dysfunkcia kvôli prerušeniu cyklu);
 • Itsenko-Cushingov syndróm (zvýšená sekrécia hormónov kôry nadobličiek);
 • Nádory genitálií (semenníky, vaječníky) a nadobličiek, ktoré môžu produkovať mužské pohlavné hormóny;
 • Hirsutizmus (aktívny rast vlasov nad hornou perou, hrudníkom, chrbtom, bradou a bruchom);
 • Akné (ťažké)
 • Baldness (alopécia) neznámej etiológie;
 • Neplodnosť mužov a žien;
 • Hypotyreóza (nedostatočná tvorba hormónov štítnej žľazy);
 • Hyperprolaktinémia (zvýšené hladiny prolaktínu v krvi);
 • Prudký nárast svalovej hmoty bez zjavného dôvodu;
 • Nedostatok enzýmov zabezpečujúcich tvorbu steroidných hormónov (21 alebo 11-beta-hydroxyláza);
 • Porušenie sekrécie androgénov a fungovanie gonád;
 • Porušenie formovania a vývoja vonkajších genitálií u detí;
 • Nejasná sexuálna diferenciácia novorodencov (atypická štruktúra vonkajších pohlavných orgánov, prítomnosť príznakov pohlavia žien a mužov súčasne).

Pretože androstenedion je produkovaný nadobličkami a genitálnymi bunkami, táto štúdia nie je indikovaná na diferenciálnu diagnostiku príčin choroby. Preto sa s vysokou úrovňou androstendiónu vykonávajú ďalšie laboratórne a inštrumentálne štúdie na zistenie zdroja zvýšenej sekrécie androgénu..

Ktorý lekár dáva pokyny

Môže sa vykonať dešifrovanie analýzy

 • terapeut, pediater,
 • funkčný diagnostik,
 • endokrinológ,
 • andrológ,
 • reproductologist,
 • urológ,
 • gynekológ.